icon-behandeling Wat is biofysische geneeskunde?

We leven tegenwoordig in grote welvaart. We maken gebruik van technische apparatuur, van ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen en vele kant-en-klare voedingsmiddelen en maaltijden maken ons leven ‘een stuk makkelijker’. Helaas heeft deze welvaart ook een keerzijde! Ons voedsel, ons huis en ons milieu is doordrongen van ontelbare chemische stoffen waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van vele ziekten. Dit willen we aanpakken met bioresonantie, maar wat is bioresonantie?

Als het vat overloopt…

Op de moderne mens van tegenwoordig werken steeds meer vervuilingen in. Zo zijn er chemische toevoegingen in ons drinkwater en onze levensmiddelen. We staan bloot aan stralingen van o.a. mobiele telefoons, zendmasten en computers en in ons milieu bevinden zich vele giftige stoffen. Ook worden er ontelbare chemische substanties gebruikt in de land- en tuinbouw. En dan hebben we het nog niet eens over de chemische ingrediënten van medicijnen in mens- en dierlijke geneeskunde.

Geen wonder dat we ziek worden! Het spreekwoordelijke vat loopt bij veel mensen over. Dit uit zich in de vorm van lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, variërend van ‘je niet lekker voelen’ tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke ziekten.

Het spreekwoordelijke vat loopt bij veel mensen over.

Interessant is dat, bij patiënten met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld, migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken vastgesteld worden. Helaas is het met de gebruikelijke reguliere methoden vaak niet mogelijk om achter deze verschillende en individuele oorzaken te komen.

Biofysica en kwantummechanica in de geneeskunde

Tegenwoordig ontvangen wij beelden via de ether en de kabel en kunnen mensen over duizenden kilometers informatie met elkaar uitwisselen. Ook op andere terreinen zien wij snelle technische ontwikkelingen.

Uitvindingen op het gebied van de biofysica en de kwantummechanica hebben tot onverwachte mogelijkheden in de techniek geleid. Deze kennis vormde de basis voor de biofysische geneeskunde van vandaag:

  • Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt hij ook uit.
  • Materie is gecomprimeerde energie en straalt energie uit.
  • Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit.
  • Dit geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen, enz.
  • Iedere stof heeft zo zijn eigen kenmerkende karakter.
  • Dit individuele energetische karakter van een stof wordt ook wel ‘het frequentiespectrum’ genoemd.

Cellen communiceren met elkaar

We leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er ook van bewust te zijn dat het lichaam alleen kan reguleren en functioneren als er communicatie plaatsvindt tussen de cellen onderling. Deze communicatie (informatie-uitwisseling) tussen de cellen vindt plaats door middel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Ze wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties.

In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn frequentie(s) uitvoeren.

Belastende substanties kunnen de onderlinge communicatie van de cellen verstoren en zelfs verhinderen. Wanneer storende substanties, zoals gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen, op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Verstoorde communicatie veroorzaakt uiteindelijk een ziekte

Zodra de communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend ook het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk kunnen hierdoor ziektesymptomen ontstaan, zoals pijnen, allergieën, psychische klachten, prestatie- en functioneringsproblemen, chronische vermoeidheid enz. De ziektesymptomen openbaren zich daar, waar mede door erfelijkheid al een zwakke plek aanwezig is.

De diagnose

Met het gebruik van specifieke apparatuur kunnen kenmerkende frequenties van substanties worden getest en hierdoor hun invloed op het lichaam van de patiënt vastgesteld. Dit gaat snel en is absoluut pijnloos. Zo kan getest worden welke belastingen de patiënt ziek maakt. Vaak zijn dat combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog en zware metalen (b.v. restanten van amalgaam vullingen). Ook allergieën kunnen gevonden worden.

De behandeling

Tijdens de behandelingen worden storende frequentiepatronen door de ingezette apparatuur gemoduleerd (omgezet) tot behandelfrequenties die vervolgens via elektroden aan de patiënt worden toegediend.

De lichaamseigen regulatie wordt hierdoor weer op gang gebracht zodat het lichaam zich kan herstellen. Zo worden belastende frequentiepatronen gereduceerd en onderliggende oorzaken van ziekten en kwalen uitgeschakeld. Belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen met als gevolg dat de lichaamseigen regulatie wordt hersteld.