icon-behandeling Diagnose en behandeling

Wanneer u zich bij MeCeBi aanmeldt, ontvangt u een informatiepakket en een uitgebreid vragenformulier. Dit wordt door u nauwkeurig ingevuld en geretourneerd. Het dient ter achtergrondinformatie en ondersteuning bij uw eerste bezoek.

Uw eerste bezoek aan MeCeBi
Tijdens uw eerste bezoek wordt er een uitgebreide anamnese of ziektegeschiedenis afgenomen, zodat we inzicht krijgen in uw situatie tot nu toe. Tijdens dit bezoek krijgt u de gelegenheid om uw klachten uitgebreid uiteen te zetten. Indien beschikbaar maken we gebruik van uitslagen van onderzoeken die u in het ziekenhuis of bij de huisarts heeft gehad.

Tijdens uw eerste bezoek wordt er een uitgebreide anamnese of ziektegeschiedenis afgenomen.

Als het nodig is, worden algemene medische handelingen verricht zoals urineonderzoek, controle van bloeddruk, polsslag, inspectie van huid en lichamelijke aandoeningen, beluisteren van harttonen, longen en bronchiën. U wordt ingelicht over het vervolg van het onderzoek.

Bioresonantie en pijnbehandeling
Na de anamnese worden er twee onderzoeken gedaan (bij kinderen tot 10 jaar 1 onderzoek). Vervolgens worden alle gegevens geëvalueerd en bestudeerd. Er wordt een samenvatting van de testen gemaakt en u krijgt voedingsadviezen en overige adviezen, toegespitst op uw persoonlijke situatie. Ook maken we een zorgplan of behandelplan (een plan van aanpak), waarna de behandelingen kunnen beginnen.

Het kan ook zijn dat u, gezien uw klachten, na het afnemen van de anamnese direct doorverwezen wordt voor een uitgebreid onderzoek voor pijnbehandeling met behulp van Scenar-apparatuur. Wanneer nodig wordt er een combinatie gemaakt.

Heeft u de ziekte van Lyme of een andere hardnekkige chronische aandoening, dan adviseren wij u een consult te plannen bij huisarts dr. van Dijk. Hij is als regulier arts betrokken bij MeCeBi en gaat samen met u kijken naar de vragen die u nog heeft. Zo kan dr. van Dijk extra toelichting geven aan regulier onderzoek (wat reeds gedaan is) en kijken of er nog aanvullend onderzoek wenselijk is.

Dankzij onze jarenlange samenwerking weet dr. van Dijk als geen ander wat het is als mensen ‘uitbehandeld’ zijn en zich niet serieus genomen voelen door hun (bedrijfs)arts.

Als expert kan hij uw fysieke en psychische klachten wel plaatsen en begrijpen en kan hij u hierin adviseren. Omdat dr. van Dijk uw situatie kent, is er integraal overleg mogelijk met de therapeuten van MeCeBi, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen begeleiden en ondersteunen.