De afgelopen dagen ontvangen wij in de praktijk al vragen omtrent het coronavirus, MeCeBi volgt deze ontwikkelingen op de voet. We hopen uiteraard dat het in Nederland geen gevolgen zal hebben. Omdat er bij MeCeBi mensen komen vanuit het hele land en België willen we uiterst voorzichtig zijn en willen we er alles aan doen om de veiligheid van al onze bezoekers en het personeel zo veel mogelijk te borgen.

Daarom beginnen we met het geven van voorlichting. De informatie hieronder is gedeeltelijk overgenomen van het RIVM, voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.rivm.nl.

Het coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Symptomen

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Ik ben ziek. Kan dat het nieuwe coronavirus (COVID-19) zijn?

De meeste patiënten met het nieuwe coronavirus komen uit de regio Wuhan of zijn in de regio Wuhan geweest. Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent op het vasteland van China, in Taiwan, Macau, Hongkong, Iran, Singapore en onderstaande gemeenten in Noord-Italië zijn geweest. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?

U kunt telefonisch contact opnemen met de huisarts als u:

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • De afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus:
  • China (inclusief Hong Kong, Macau en Taiwan)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • en enkele gemeenten in Italië: Codogno, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto S.G., Pieve Porto Morone, Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorana (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto).
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus.

De huisarts overlegt met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Wanneer uw situatie past binnen de drie punten zoals hierboven beschreven (zie het kopje: Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?), dan verwachten wij van u dat u eerst contact opneemt met de huisarts en zijn of haar adviezen opvolgt alvorens een bezoek aan MeCeBi te brengen en dat u ons hierover van te voren informeert.

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Door hoesten en niezen brengt hij het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Waarschijnlijk kan het virus enige tijd overleven op handen en deurknoppen die recent zijn aangeraakt.

Een virus heeft altijd een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend.

Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens verspreid. Op deze markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar gebracht. De omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar een andere dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan. Door mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog een rol spelen in de transmissie in China is nog in onderzoek, de bron is immers niet gevonden. Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier of mens nodig om ‘in leven te blijven’ en te groeien. Dat kan niet in voedsel.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was uw handen regelmatig en uitgebreid;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Voor het nieuwe coronavirus gaan we uit van een gemiddelde incubatietijd van 7 dagen, maximaal 14 dagen.

Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Mogelijk verandert dat beeld de komende tijd. Het is goed mogelijk dat nu vooral relatief ernstig zieke patiënten in beeld zijn. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten.

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?

Het heeft alleen zin om u te laten testen als u gezondheidsklachten heeft. Is dat het geval, neem dan telefonisch contact op met de huisarts. Tussen het afnemen van een monster bij een persoon die mogelijk besmet is en de definitieve uitslag zit ongeveer 24 uur.

Behandeling

Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig zieke mensen bestaat uit het tegengaan van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt MeCeBi?

We zijn dankbaar dat het coronavirus in Nederland nog geen bedreiging is en ons werk door kan gaan. Wij houden de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwgezet in de gaten en hebben onze voorbereidingen getroffen zodat wij voorbereid zijn als dit nodig blijkt. Mocht het zo ver zijn dan zullen we u direct hierover informeren.

Wat kan MeCeBi voor u betekenen?

Wilt u weten wat MeCeBi voor u kan betekenen, neemt u dan contact op met onze assistentes via info@mecebi.nl of per telefoon 0341 – 35 41 12.