Onze visie

Vanuit jarenlange praktijkervaring is duidelijk naar voren gekomen dat gezond zijn en ziek zijn veel aspecten heeft, zowel op lichamelijk, geestelijk als mentaal gebied. Overduidelijk is dat er een grote toename is van chronische aandoeningen, maar wat nog meer opvalt, is de enorme toename van allergieën en eczemen. Dat betekent acute oplevingen van een ontregeld systeem, waarvan het blijkbaar niet mogelijk is dat dit systeem zich uit zichzelf herstelt. Ook niet door middel van voorgeschreven medicatie.

We gaan kijken naar de oorzaak en met de biofysische geneeskunde hebben we hiervoor uitstekende mogelijkheden in huis. Niet alleen om de oorzaak te onderzoeken, maar ook om het lichaam weer in die staat te krijgen dat het zelf weer adequaat kan reageren op een prikkel, deze te reguleren en ook kan compenseren!

MeCeBi werkt vanuit een positief christelijke levenshouding. Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen. Een ieder is van harte welkom ongeacht achtergrond en levensovertuiging.

Lees meer over onze visie
Uitgangspunten van MeCeBi

MeCeBi werkt zowel preventief als curatief. Ziekte staat eigenlijk nooit op zichzelf. Door in een totale anamnese zowel de fysieke evenals de mentale en psychische aspecten van de patiënt in kaart te brengen, zijn we beter in staat om onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg klachten.

Bij een aanvraag voor behandeling verzoeken wij u uitvoerig uw klachten of ziekte(n) te beschrijven op een door ons ontwikkeld anamnese formulier. Vervolgens wordt u uitgenodigd om samen met uw behandelaar dit door te spreken. In dit gesprek wordt onze werkwijze uitvoerig doorgesproken. Tevens krijgt u de tijd en ruimte om uw vragen aan ons te stellen.

Lees verder...


De 3 K's

MeCeBi streeft naar het hoogst haalbare doel binnen haar activiteiten. Dit wordt mede gevoed door het uitgangspunt: de drie "K's". Deze staan voor Kennis, Kunde en Kwaliteit.

MeCeBi wordt frequent via de aangesloten beroepsverenigingen getoetst op kennis, kunde en kwaliteit!

Lees verder...NWP

Beroepsverenigingen

MeCeBi voldoet met haar jarenlange ervaring meer dan ruimschoots aan gestelde kwaliteitseisen en is aangesloten bij de NWP (Nederlandse Werkgroep der Praktizijns).

Lees verder...


Vergoedingen

Een overzicht van de vergoedingen die zorgverzekeraars verstrekken, voor de diensten van MeCeBi in 2016. Wij hebben alles overzichtelijk op een rij gezet in een PDF-document.

Lees verder...

zorgverzekeraars


1994

Ineke start in 1994 de Praktijk voor Natuurgeneeskunde

2003

Praktijk voor Natuurgeneeskunde & Bioresonantie

Historie van MeCeBi

Na haar VWO, rondt Ineke van den Berg, oprichtster van MeCeBi, in 1984 haar studie Verpleegkunde af. Tijdens haar werk komt ze regelmatig met patiënten in contact die niet of onvoldoende verder geholpen kunnen worden in hun ziek-zijn. Dit heeft Ineke ertoe gedreven om naast de reguliere kaders te zoeken naar aanvullende mogelijkheden. Vervolgens werd in 1994 MeCeBi opgericht...

Lees onze historie