Beroepsverenigingen

icon-behandeling Beroepsverenigingen

In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keuze niet te bemoeilijken. Om het kaf van het koren te scheiden, zijn er zogenaamde beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zorgverleners controleren. Deze beroepsorganisaties, tevens aangesloten bij de klachtenregeling, zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen. De beroepsorganisaties eisen van de aangesloten leden onder meer:

  • Een afgeronde medische beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau;
  • Continue bijscholing en intercollegiale toetsing;
  • Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte;
  • Een goede waarnemingsregeling;
  • Professionele communicatie met patiënt en eventuele andere betrokken zorgverleners.

Beroepsverenigingen

MeCeBi voldoet met haar jarenlange ervaring meer dan ruimschoots aan bovengestelde eisen en is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NWP (Beroepsvereniging voor natuurkundig werkende professionals)

Klachtencommissie

Indien u kiest voor een behandeling bij MeCeBi, dan kiest u voor een complementaire en/of natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting bezoeken jaarlijk 2,3 miljoen mensen in ons land een niet-reguliere zorgverlener. MeCeBi is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van ons medisch centrum controleren. Alleen voldoende opleidings- en kennisniveau geven toegang tot deze beroepsverenigingen. En wat belangrijk is: er bestaat een goede klachtenregeling die tot stand is gekomen in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld of bejegend bent, dan kunt u een klacht indienen.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar:

Koepel Alternatieve Behandelwijzen
Postbus 2122
6020 AC Budel

Telefoon: 06-12701850 (op maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur)
E-mail: info@kab-koepel.nl
Website: www.kab-koepel.nl