Beroepsverenigingen

icon-behandeling Beroepsverenigingen

In ons land is iedereen vrij om de behandelmethode te kiezen die men wil. Maar wist u dat iedereen zichzelf ook zorgverlener of therapeut mag noemen? Ook als hij of zij daar in het geheel geen opleiding voor heeft gevolgd?

Gelukkig hoeft dit uw keuze niet te bemoeilijken. Om het kaf van het koren te scheiden, zijn er zogenaamde beroepsorganisaties die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van zorgverleners controleren. Deze beroepsorganisaties, tevens aangesloten bij de klachtenregeling, zien er op toe dat de aangesloten leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen. De beroepsorganisaties eisen van de aangesloten leden onder meer:

  • Een afgeronde medische beroepsopleiding op tenminste HBO-niveau;
  • Continue bijscholing en intercollegiale toetsing;
  • Een verzorgde en goed bereikbare praktijkruimte;
  • Een goede waarnemingsregeling;
  • Professionele communicatie met patiënt en eventuele andere betrokken zorgverleners.

Beroepsverenigingen

MeCeBi voldoet met haar jarenlange ervaring meer dan ruimschoots aan bovengestelde eisen en is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NWP (Beroepsvereniging voor natuurkundig werkende professionals)

De NWP is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. RBCZ is het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg, waar HBO- opgeleide therapeuten zich kunnen registreren.

Een RBCZ gekwalificeerde therapeut moet jaarlijks aan strenge kwaliteitseisen voldoen om goede zorg te kunnen bieden.

Klachten

Indien u kiest voor een behandeling bij MeCeBi, dan kiest u voor een complementaire en/of natuurlijke behandelmethode. Daarin staat u niet alleen. Naar schatting bezoeken in ons land jaarlijks 2,3 miljoen mensen een niet-reguliere zorgverlener. MeCeBi is aangesloten bij diverse beroepsverenigingen die de kwaliteit en de betrouwbaarheid van ons medisch centrum controleren. Alleen voldoende opleidings- en kennisniveau geven toegang tot deze beroepsverenigingen.

Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Meld u dat altijd bij MeCeBi, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing. Krijgt u onvoldoende gehoor en wilt u toch een klacht indienen, dan kunt u terecht bij de Camcoop.

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar:

Camcoop
Tienbundersweg 36
6321 CR Wijlre

Email: info@camcoop.nl
Website: www.camcoop.nl