icon-behandeling De 3 K's

MeCeBi streeft naar het hoogst haalbare doel binnen haar activiteiten. Dit wordt mede gevoed door het uitgangspunt, de drie "K's". Deze staan voor Kennis, Kunde en Kwaliteit.

Kennis

Kennis vormt de basis voor ons bestaan. MeCeBi investeert continu in studie, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. Diepgaande kennis van zowel de reguliere geneeskunde als ook de biofysische geneeskunde is ruimschoots aanwezig. Ook praktijkervaringen worden aangewend voor inzicht en verdieping. Maar ook de kennisgebieden rondom medicatie en psyche zijn aanwezig. Voor deze twee laatstgenoemden wordt intensief samengewerkt met professionals.

Kunde

De combinatie van diepgaande kennis en de brede ervaring staat garant voor kundigheid. De kundigheid komt tot uitdrukking in de omgang met onze patiënten, het stellen van de juiste diagnoses en in onze behandelplannen. Hierbij wordt uitsluitend gewerkt met gekeurmerkte apparatuur in een professionele omgeving.

De combinatie van diepgaande kennis en de brede ervaring staat garant voor kundigheid.

Kwaliteit

'Je bent wat je uitstraalt' is een gezegde. MeCeBi kiest ervoor om volgens strakke kwaliteitsnormeringen te werken. Voor u als patiënt betekent dit duidelijke communicatie vooraf, tijdens en na het behandeltraject. U weet van te voren precies wat u te wachten staat met betrekking tot diagnose, behandelingen en doorlooptijd. Tevens krijgt u de beschikking over uw persoonlijke dossier. Alle 'ins & outs' met betrekking tot uw klachten en behandelingen worden hierin beschreven en bijgehouden. Hiermee heeft u continu uw eigen informatie beschikbaar.

Toetsing door Inspectie voor de Volksgezondheid

MeCeBi wordt frequent via de aangesloten beroepsverenigingen getoetst op kennis, kunde en kwaliteit. Op eigen verzoek heeft MeCeBi de Inspectie voor de Volksgezondheid van het Ministerie van VWS op bezoek gehad. Dit bezoek was bedoeld om de kennis, kunde en kwaliteit te toetsen. MeCeBi heeft een uitermate goede beoordeling gekregen. Iets waar we natuurlijk erg trots op zijn.

MeCeBi werkt vanuit een positief christelijke levenshouding. Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen. Een ieder is van harte welkom ongeacht achtergrond en levensovertuiging.