icon-behandeling Onze uitgangspunten

MeCeBi werkt zowel preventief als curatief. Ziekte staat eigenlijk nooit op zichzelf. Door in een totale anamnese zowel de fysieke als de mentale en psychische aspecten van de patiënt in kaart te brengen, zijn we beter in staat om onderscheid te maken tussen oorzaak en gevolg klachten.

Bij een aanvraag voor behandeling verzoeken wij u uitvoerig uw klachten of ziekte(n) te beschrijven op een door ons ontwikkeld anamnese formulier. Vervolgens wordt u uitgenodigd om samen met uw behandelaar dit door te spreken. In dit gesprek wordt onze werkwijze uitvoerig doorgesproken. Tevens krijgt u de tijd en ruimte om uw vragen aan ons te stellen.

Behandelplan en dossier

Indien u kiest voor een behandeling bij MeCeBi, volgen twee aparte diagnosesessies. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld met daarin de noodzakelijke c.q. wenselijke behandelmethoden, aangevuld met eventuele voeding- en/of medicatie adviezen. Als patiënt krijgt u vanaf de eerste dag volledig inzicht in uw medische dossier. U krijgt uw eigen dossier mee naar huis. Dit is bedoeld als naslagwerk, om het thuisfront ook te kunnen informeren, maar ook om tussentijdse veranderingen in vast te kunnen leggen. Zo kunnen we het herstel zeer nauwkeurig in kaart brengen en volgen.

MeCeBi hanteert respect en veiligheid als basisprincipes.

MeCeBi hanteert respect en veiligheid als basisprincipes. Respect en begrip voor de patiënt en zijn of haar klachten en een veilige omgeving, omdat er zeer integer gewerkt wordt. Wij vinden dit belangrijke principes, omdat onze ervaring leert dat deze principes een zeer positieve uitwerking hebben op het genezingsproces.

Samenwerking met artsen, apothekers en specialisten

MeCeBi wil duidelijk zijn in haar uitoefening. Deze is complementair. Dat betekent dat er niet buiten de reguliere geneeskunde om gewerkt wordt, maar juist aanvullend en collegiaal. MeCeBi heeft collegiaal overleg met diverse artsen, apothekers en specialisten. Deze samenwerking levert in de praktijk veel voordelen op. U mag er vanzelfsprekend van uitgaan dat er uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw informatie wordt omgegaan. Er zal geen informatie worden verstrekt aan anderen, indien u daar geen toestemming voor geeft. Informatie wordt pas verstrekt na uw uitdrukkelijke goedkeuring.

MeCeBi werkt vanuit een positief christelijke levenshouding. Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen. Een ieder is van harte welkom ongeacht achtergrond en levensovertuiging.