Een zorgverzekering kiezen: aanvullende informatie

Het vinden van de juiste zorgverzekering wordt steeds ingewikkelder, qua inhoud, qua premie, qua voorwaarden. Het is een bijna ondoordringbaar woud geworden van details en kleine letters.

Wij hebben informatie verzameld van verschillende websites en instanties, zodat u weet waar u rekening mee moet houden bij het uitzoeken van een eventuele nieuwe zorgverzekering.

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, dan helpen wij u graag verder.

Heeft u vragen over de vergoeding voor 2019? Vul dan ons contactformulier in!

Snel navigeren:


Consuwijzer

De zorgverzekeraar kan de zorgverzekeringen ieder jaar aanpassen. De premie, de inhoud van het pakket of de vergoedingen kunnen wijzigen. Controleer dus jaarlijks of u uw aanvullende verzekering nog wilt houden. U kunt daarvoor het stappenplan zorgverzekeringen vergelijken van Consuwijzer gebruiken.


Collectieve verzekering

Het komt voor dat mensen als groep afspraken maken met een zorgverzekeraar. Als ze allemaal dezelfde zorgverzekering sluiten, krijgen ze voordeel. Dat kan een korting op de premie zijn. Maar bijvoorbeeld ook een uitgebreider pakket aanvullende zorgverzekeringen, of betere service. We spreken dan van een ‘collectieve zorgverzekering’.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw werkgever dit aanbiedt. Of een belangenvereniging waarvan u lid bent. Door het voordeel kan een collectieve zorgverzekering interessant zijn. Maar dat hoeft niet. Zo’n verzekering is voor de hele groep gelijk. Maar passen de voorwaarden wel bij uw eigen situatie? Misschien dekt de verzekering veel zorg die u zelf nooit gebruikt. Of juist niet de zorg die u veel gebruikt. Soms bent u goedkoper uit als u zelf een zorgverzekering sluit. Kijk dus eerst naar uw eigen situatie. Zo weet u of een collectieve verzekering voor u echt het beste aanbod is.


Heb ik een aanvullende zorgverzekering nodig?

Een aanvullende verzekering is een verzekering voor zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld voor brillen of lenzen. Of voor meer fysiotherapie dan het basispakket vergoedt. Een aanvullende verzekering is niet verplicht. De consulten bij MeCeBi vallen altijd onder de aanvullende zorg. Meestal valt het onder alternatieve geneeswijzen, maar kan ook natuurgeneeskunde zijn.

Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden en vergoedingen van de aanvullende
verzekering. Zij stellen ook de premie vast. De overheid regelt dit niet. De overheid bepaalt alleen wat er in de basisverzekering zit.

U bepaalt zelf of u een aanvullende verzekering nodig heeft. Ga na wat u belangrijk vindt. Probeer uit te rekenen of de premie van de verzekering opweegt tegen de vergoeding. Vergelijk de aanvullende verzekeringen van verschillende zorgverzekeraars.

Inhoud aanvullende verzekering

De aanvullende zorgverzekering vergoedt altijd zorg die niet in het basispakket zit.  Welke zorg wordt vergoed, verschilt per aanvullende zorgverzekering. Aanvullende verzekeringen vergoeden bijvoorbeeld (een deel van) de kosten van:

 • extra fysiotherapie;
 • de tandarts en orthodontist (voor beugels);
 • alternatieve geneeskunde;
 • brillen en lenzen.

Geen eigen risico

Er is geen wettelijk verplicht eigen risico bij de aanvullende verzekering. Het wettelijk verplichte eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Een consult bij MeCeBi gaat dus nooit van uw eigen risico af.

Geen wettelijke eigen bijdrage

In de aanvullende verzekering vergoedt de zorgverzekeraar soms een deel van de kosten. De rest betaalt u zelf. Dat deel kunt u zien als een eigen bijdrage. Er is geen wettelijke eigen bijdrage zoals bij de basisverzekering.

Geen acceptatieplicht voor aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar bepaalt zelf de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Hij mag u weigeren, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.

Andere verzekeraar

U mag de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar afsluiten dan die van uw basisverzekering.


Zorgverzekeringen vergelijken

Op internet vindt u vergelijkingswebsites. Let daarbij op dat u een goede vergelijkingssite kiest. Belangrijke punten zijn:

 • Kunt u uw wensen goed aangeven?
 • Hoe komt de vergelijking tot stand?
 • Hoeveel zorgverzekeraars vergelijkt de site?
 • Waar verdient de vergelijkingssite aan?

Op de website van Consuwijzer vindt u meer tips om een goede vergelijkingssite te vinden.


Een aanvullende verzekering kiezen

Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten? Vergelijk dan de verschillende verzekeringen die de zorgverzekeraars aanbieden. Let daarbij op:

 • Hoe hoog is de vergoeding van de zorg?
 • Welke voorwaarden gelden? Kunt u bijvoorbeeld zelf de hulpverlener of het ziekenhuis kiezen?
 • En betaalt u een deel van de kosten?Wat kost die aanvullende verzekering?


Elk jaar aanvullende zorgverzekering controleren

De zorgverzekeraar kan de zorgverzekeringen ieder jaar aanpassen. De premie, de inhoud van het pakket of de vergoedingen kunnen wijzigen. Controleer dus jaarlijks of u uw aanvullende verzekering nog wilt houden. U kunt daarvoor het stappenplan zorgverzekeringen vergelijken van Consuwijzer gebruiken.


Premie

De premie voor de aanvullende verzekering verschilt per zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben vaak verschillende aanvullende pakketten, met verschillende prijzen. De verzekeraar mag hogere premies vragen als u ouder bent. Ook kan de premie hoger zijn als u uw verplichte basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar heeft.


Wachttijd bij aanvullende verzekering

Een zorgverzekeraar kan een wachttijd voor de aanvullende verzekering hanteren. Dan bent u al wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten nog niet vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe kroon uit de tandartsverzekering pas na 6 maanden vergoed. En niet meteen op de 1e dag van uw verzekering.

Kijk ook eens deze video: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-is-een-aanvullende-zorgverzekering


Aftrekbare zorgkosten via de Belastingdienst

Heeft u kosten gemaakt die u niet vergoed hebt gekregen omdat u geen zorgverzekering hebt afgesloten? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken. Kosten die vallen onder de aanvullende verzekering, mag u wel aftrekken (bron: www.belastingdienst.nl).

Als u zorgkosten aftrekt, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding van bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar krijgt, mag u (dat deel van) de kosten niet aftrekken.
 • De Belastingdienst kan u vragen om uw kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.

Bent u bij MeCeBi onder behandeling, dan kan het zijn dat u voedingsvoorschriften hebt gekregen. U mag de extra kosten die u hiervoor maakt als vaste aftrekkosten indienen bij de Belastingdienst. Er zijn tabellen voor waarin u kunt zien wat voor u en uw gezinsleden belangrijk is. Hiervoor kunnen wij u een verklaring geven. De kosten daarvoor zijn €7,50.

Een voorbeeld uit de tabel voor vaste aftrekbare bedragen voor diëten over het jaar 2018.

Interessant? Deel deze pagina: