icon-behandeling Onze visie

Vanuit jarenlange praktijkervaring is duidelijk naar voren gekomen dat gezond zijn en ziek zijn veel aspecten heeft, zowel op lichamelijk, geestelijk als mentaal gebied. Overduidelijk is dat er een grote toename is van chronische aandoeningen, maar wat nog meer opvalt, is de enorme toename van allergieën en eczemen. Dat betekent acute oplevingen van een ontregeld systeem, waarvan het blijkbaar niet mogelijk is dat dit systeem zich uit zichzelf herstelt. Ook niet door middel van voorgeschreven medicatie.

Het onderdrukken van symptomen

Wat bij veel mensen ten dele lukt, is de symptomen van hun klachten onderdrukken, zoals bijvoorbeeld bij reuma, migraine, psychische klachten, allergie en hoge bloeddruk. Echter, het probleem wordt niet opgelost. Geprobeerd wordt om het ontregelde systeem kunstmatig te manipuleren door medicatie, waardoor de symptomen minder voelbaar en zichtbaar worden gemaakt. Helaas ontstaan er vaak bijwerkingen door het gebruik van medicatie.

Het lichaam wil ons juist iets zeggen en doet dat door symptomen als hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en allergieën. Ons lichaam kan veel aan. Het verwerkt prikkels en doet er iets mee. Wanneer dat niet meer lukt, ontstaan er symptomen, zoals pijn, vermoeidheid, stress en darmklachten. MeCeBi zoekt samen met huisartsen en specialisten naar de oorzaak waarom het lichaam de verkeerde prikkels niet meer kan reguleren of verwerken.

Op zoek naar de oorzaak!

MeCeBi kijkt naar de oorzaak van uw klachten. Met de biofysische geneeskunde hebben we hiervoor uitstekende mogelijkheden in huis. Niet alleen om de oorzaak te onderzoeken, maar ook om het lichaam weer in die staat te krijgen dat het zelf weer adequaat reageert op een prikkel, deze reguleert en ook kan compenseren!

We elimineren belastingen en verkeerde prikkels en we proberen een kettingreactie op gang te brengen waardoor het lichaam weer goed interpreteert.

Van enorm groot belang is ook hoe het lichaam wordt “onderhouden”. Gezonde voeding, gezonde leefstijl, beweging, genoeg drinken, voldoende slaap en rust, maar ook aandacht voor het psychische welbevinden. Ook op dit vlak ondersteunen wij u!

Van enorm groot belang is ook hoe het lichaam wordt “onderhouden”.

MeCeBi biedt op basis van haar kennis en kunde van de biofysische geneeskunde:

  • kwalitatieve gezondheidszorg aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden en klachten, die hiervoor tot op heden onvoldoende genezing of herstel hebben ervaren. Er wordt ten minste gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit van leven en wij bieden maximale zorg en begeleiding op weg naar herstel;
  • inzicht in het ontstaan en verloop van ziekte en herstel;
  • preventieve kwalitatieve gezondheidszorg aan mensen die herstel hebben bereikt of aan mensen die de risico’s van klachten willen minimaliseren.

MeCeBi bereikt dit door de toepassing van biofysische geneeskunde, gebaseerd op de natuurgeneeskundige basisprincipes. Wij zijn gericht op een totale aanpak, waarbij ruime aandacht voor de patiënt en de klachten centraal staan. Wij doen dit met open vizier, vooruitkijkend naar de mogelijkheden van herstel.

MeCeBi werkt vanuit een positief christelijke levenshouding. Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen. Een ieder is van harte welkom ongeacht achtergrond en levensovertuiging.